Zdalne UM

Szanowni Państwo,

Poniższa strona została stworzona w celu przekazania najważniejszych informacji, wytycznych, instrukcji dotyczących zdalnego nauczania na Uniwerystecie Medycznym w Lublinie.
Poniżej będą sukcesywnie zamieszczane materiały dotyczące wymienionego tematu. Bardzo prosimy o regularne sprawdzanie zawartości.

Dziękujemy.Uniwersytecka Pomoc Psychologiczna (UPP)

Od nowego roku akademickiego rusza Uniwersytecka Pomoc Psychologiczna dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Pomoc skierowana jest przede wszystkim do osób, które:
- mają złe samopoczucie psychiczne,
- znajdują się w chwilowym kryzysie związanym z trudną sytuacją,
- mają trudności w podjęciu ważnej decyzji,
- mają trudności z przystosowaniem się do sytuacji,
- mają nastroje depresyjne,
- doświadczają napadów lęków i paniki,
- dostrzegają u siebie inne niepokojące symptomy.

Osoby, które zgłoszą się do UPP mogą liczyć na uzyskanie profesjonalnego wsparcia i pomocy psychologicznej skoncentrowanej na rozwiązaniu problemu.

Dlaczego UPP w UMLUB?

Liczne doniesienia naukowe wskazują na nasilenie problemów psychicznych u studentów jako grupy. Badania wykazują m.in. że „co ósmy student cierpi na zaburzenia nastroju” [Białkowska, Hygeia, 2014], „ częstość depresji/objawów depresyjnych (na podstawie badań skriningowych) wynosi 27,2% i waha się od 9,3% do 55,9%; częstość myśli samobójczych natomiast wynosi 11,1% (7,4%-24,2%)” [Slavin, JAMA, 2016]. Skriningi przeprowadzone na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie i wcześniejsze formy oferowanej pomocy psychologicznej również wykazały, że istnieje zapotrzebowanie wśród studentów na taką pomoc.

Jak skorzystać z UPP w UMLUB?

Należy zarejestrować się korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie https://upp.umlub.pl/ - Click to open (formularze w j. polskim i angielskim) lub telefonicznie/SMS bezpośrednio do pracowników UPP.
Pomoc udzielana jest on-line (Zoom/Skype/Messanger/Whats up) bądź w formie spotkań kontaktowych. Do tego celu dedykowane jest specjalne pomieszczenie (pokój nr 213, II piętro Collegium Didacticum, ul. Chodźki 7).
W warunkach porady kontaktowej należy przestrzegać wszystkich rozporządzeń epidemiologicznych obowiązujących w UMLUB.

Kto udziela pomocy?

Pracownicy UPP to wykwalifikowani psychologowie/psychoterapeuci z długoletnim stażem:
- Dr Joanna Milanowska – tel. 691 967 338 – pomoc w języku angielskim i polskim
- Dr hab. Ewa Humeniuk – tel. 502 379 040 – pomoc w języku polskim

Osoby zgłaszające się do UPP mają zagwarantowaną całkowitą dyskrecję!

Wszelkie informacje uzyskane w trakcie udzielania pomocy psychologicznej są objęte tajemnicą zawodową. Ponadto nie prosimy o podanie żadnych danych osobowych, a jedynie o wskazanie płci osoby kontaktującej się oraz o wskazanie, czy dana osoba jest studentem, czy pracownikiem Uczelni – dane te posłużą wyłącznie celom statystycznym.
Informacje takie jak podany przez osobę kontaktującą się w celu uzyskania pomocy psychologicznej numer telefonu i/lub e-mail oraz wszelkie inne informacje dobrowolnie podane przez tą osobę mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody tej osoby. Administratorem tych danych jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie, który powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD@umlub.pl) i który przetwarza dane osobowe na podstawie zgody udzielonej przez osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. A RODO). Zgodę można cofnąć w każdym czasie, jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jej wycofaniem. Osoba, która udzieliła zgody ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podane dobrowolnie dane zostaną usunięte niezwłocznie po udzieleniu porady.