distance learning zdalne
zdalne.umlub.pl

Liczba zaszczepionych studentów 4429


Szanowni Państwo,

Poniższa strona została stworzona w celu przekazania najważniejszych informacji, wytycznych, instrukcji dotyczących zdalnego nauczania na Uniwerystecie Medycznym w Lublinie.
Poniżej będą sukcesywnie zamieszczane materiały dotyczące wymienionego tematu. Bardzo prosimy o regularne sprawdzanie zawartości.

Dziękujemy.
Aktualności:

 • 11.06.2021

  9 oraz 10 czerwca br. odbyły się kolejne spotkania z cyklu "Dzień Jakości Uniwersytetu Medycznego w Lublinie", zorganizowane przez Centrum Edukacji Medycznej. Tym razem formuła obejmował dwa dni. Pierwszy dzień swoją tematyką obejmował zagadnienia dotyczące nauczycieli, natomiast drugiego dnia wystąpili przedstawiciele organizacji studenckich. Dowiedzieliśmy się między innymi o obciążeniu kognitywnym studentów, netykiecie, sposobach aktywizowania studentów, egzaminach flagowych jak i planach na przyszłość poszczególnych wydziałów. Studenci przedstawili swoje organizacje i ich działania. Dla wszystkich z Państwa, którzy nie mogli uczestniczyć w wydarzeniu, zamieszczamy film z jego nagraniem.

  Dzień pierwszy: Otwórz
  Dzień drugi: Otwórz

  Poniżej udostępniamy również prezentacje prelegentów.

  Obciążenie kognitywne - analiza jakości kształcenia Otwórz
  Akademicka Pomoc Psychologiczna i Edukacyjna Otwórz
  Netykieta w pracy na Uniwersytecie Otwórz
  Wydział Farmaceutyczny Otwórz
  Oceńmy kompetencje studenta Otwórz
  O egzaminach flagowych Otwórz
  Sposoby aktywizowania studentów Otwórz
  Wydział Nauk o Zdrowiu Otwórz
  Zebrane prezentacje studenckie Pobierz • 02.06.2021

  Szanowni Państwo,

  W imieniu JM Rektora, serdecznie zapraszamy Państwa na II Dzień Jakości Kształcenia UML, który odbędzie dnia 9 czerwca br (środa) dla Pracowników oraz 10 czerwca br (czwartek) dla Studentów.

  Poniżej znajduje się szczegółowy plan DźJUMLi.

  Środa: Otwórz
  Czwartek: Otwórz


 • 25.05.2021

  Sposób przeprowadzania egzaminów

  Ministerstwo Edukacji i Nauki wystosowało odpowiedź na pismo KRASP w sprawie wątpliwości dotyczących możliwości przeprowadzenie egzaminów i zaliczeń kończących zajęcia oraz egzaminów dyplomowych w siedzibie uczelni. W odpowiedzi czytamy, że "Istnieje możliwość organizacji w czasie pandemii zaliczeń oraz egzaminów dyplomowych stacjonarnie - tj. w siedzibie uczelni lub jej filii. Decyzja o wyborze odpowiedniego sposobu przeprowadzenia egzaminu/zaliczenia danych zajęć, a także egzaminu dyplomowego należy do władz uczelni."

  Wspomniane pisma znajdują się w załączniku do komunikatu.

  Pismo KRASP: Otwórz
  Odpowiedź MEiN: Otwórz


 • 16.04.2021

  Rozpoczynamy ankietyzację semestru letniego 2020/2021
  Otwórz

  Sekcja Jakości Kształcenia informuje o rozpoczynającej się ankietyzacji semestru letniego roku akademickiego 2020/2021.

  Ankiety są dostępne na Portalu Studenta i dotyczą oceny nauczycieli akademickich, zajęć dydaktycznych oraz praktyk zawodowych.

  Wypełniamy, oceniamy!

  W przypadku pojawiających się pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu:
  e-mail: jakoscksztalcenia@umlub.pl
  tel: 81 448 50 74; 81 448 53 85


 • 14.04.2021

  Komunikat Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki oraz Prorektora ds. Klinicznych do Kierowników Jednostek Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

  Otwórz


 • 29.03.2021

  Informacja ws. organizacji kształcenia po wprowadzeniu nowych obostrzeń

  Szanowni Studenci,

  Uprzejmie informujemy, że pomimo wprowadzenia w kraju nowych obostrzeń w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną, bieżąca organizacja kształcenia pozostaje bez zmian - aktualnie prowadzone zajęcia będą kontynuowane w dotychczasowej formie.

  O wszelkich ewentualnych zmianach w organizacji zajęć będą Państwo informowani na bieżąco.


 • 27.03.2021

  Szanowni Studenci/Doktoranci,

  Uprzejmie informujemy, iż na stronie zdalne.pl, w zakładce "Wolontariat medyczny" udostępniony został komunikat oraz formularz rejestracyjny dla Studentów i Doktorantów chętnych do pracy przy zwalczaniu epidemii.
  Przejdź


 • 17.03.2021

  Prezentacja systemu do ewaluacji - SONAR

  Zapraszamy nauczycieli akademickich na prezentacje systemu do ewaluacji - SONAR, które odbędą się w dniach:
  • 18 marca 2021 (czwartek) godz. 13:00-14:00 oraz 14:00-15:00
  • 19 marca 2021 (piątek) godz. 13:00-14:00 oraz 14:00-15:00
  Dane do logowania na szkolenia znajdą Państwo w Intranecie.


 • 16.03.2021

  Szkolenia z zakresu obsługi MS Teams

  Serdecznie zapraszamy nauczycieli akademickich na szkolenia z zakresu obsługi MS Teams, które odbędą się w dniach:
  • 19.03.2021 r. (piątek), godz. 10:00
  • 22.03.2021 r. (poniedziałek), godz. 16:00
  • 23.03.2021 r. (wtorek), godz. 10:00
  Dane do logowania na szkolenia znajdą Państwo w Intranecie.


 • 16.03.2021

  Ewaluacja nauczycieli akademickich

  Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki wraz z Prorektorem ds. Osobowych i Rozwoju Kadry oraz Prorektorem ds. Nauki przekazują poniższą informację:
  Otwórz


 • 19.02.2021

  Arkusz oceny dokumentacji zajęć zdalnych dla komisji ewaluacyjnej - wersja testowa
  Otwórz


 • 09.02.2021

  Zestawienie egzaminów flagowych dla studentów w roku akademickim 2020/2021
  Otwórz


 • 02.02.2021

  W zakładce "nauczanie zdalne - instrukcje" pojawiła się informacja o sposobie dostępu do filmów instruktażowych OSCE dla studentów VI roku kierunku lekarskiego (PNK). Filmy dostępne są na 24 komputerach w czytelni w budynku CSM.


 • 28.01.2021

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informuję, że na stronie www.zdalne.umlub.pl (zakładka Nauczanie zdalne, Narzędzia) w formularzu raportowania zajęć online pojawiła się dodatkowa funkcja, umożliwiająca raportowanie zaliczeń końcowych i egzaminów, przeprowadzonych w formie online.
  Prosimy o raportowanie za pośrednictwem tej funkcjonalności wszystkich zaliczeń końcowych i egzaminów przeprowadzonych w formie online.

  Centrum Edukacji Medycznej


 • 13.01.2021

  Aktualizacja godziny spotkania online studentów z JM Rektorem oraz Prorektorem ds. Kształcenia i Dydaktyki

  Uprzejmie informujemy, iż wszystkie spotkania online studentów z JM Rektorem oraz Prorektorem ds. Kształcenia i Dydaktyki zaplanowane na piątek, 15.01.2021 r. zostały przesunięte o godzinę (do tyłu) i odbędą się zgodnie z zaktualizowanym poniżej harmonogramem. Dane do logowania do platformy Zoom pozostają niezmienione!


 • 12.01.2021

  JM Rektor, prof. dr hab. n.med. Wojciech Załuska oraz Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki, prof. dr hab. n.med. Kamil Torres serdecznie zapraszają wszystkich studentów na kolejne, cykliczne spotkanie, które odbędzie się w piątek, 15.01.2021r.


  Poniżej dane do logowania na platformie zoom:

  - dla studentów Wydziału Lekarskiego oraz Lekarsko-Dentystycznego: godz. 10:00
  Topic: Spotkanie JM ze studentami WL i WLD
  Time: Jan 15, 2021 10:00 AM Warsaw
  Join Zoom Meeting
  https://zoom.us/j/92555770244?pwd=ZUxsUGtGU3REKzI4T1NqUU83clhIdz09
  Meeting ID: 925 5577 0244
  Passcode: 505994

  - dla studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Nauk o Zdrowiu: 10:30
  Topic: Spotkanie JM ze studentami WF i WNoZ
  Time: Jan 15, 2021 10:30 AM Warsaw
  Join Zoom Meeting
  https://zoom.us/j/96750890041?pwd=S1dZSWhPRW4wTm9Ca29XZlZDQTBWZz09
  Meeting ID: 967 5089 0041
  Passcode: 965079

  - dla studentów anglojęzycznych i Erasmus: 11:00
  Topic: English Language Students meeting with His Magnificence Rector
  Time: Jan 15, 2021 11:00 AM Warsaw
  Join Zoom Meeting
  https://zoom.us/j/96511203497?pwd=blA1MlNxVnJ3Y1N4YUNoRXBuVUdsZz09
  Meeting ID: 965 1120 3497
  Passcode: 598826 • 11.01.2021

  Kwalifikacja osób do zaszczepienia odbywa się w budynku Centrum Symulacji Medycznej na ul. Witolda Chodźki 4

 • 07.01.2021

  Szanowni Państwo,

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie rozpoczyna akcję szczepień studentów/doktorantów przeciw COVID-19, którzy wypełnili formularz rejestracyjny na stronie Uniwersytetu, w związku z tym informujemy, że:
  1. szczepienia rozpoczynają się od dnia 11 stycznia 2020 roku (poniedziałek) kwalifikacji dokonuje lekarz na podstawie wypełnionego „kwestionariusza wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19” (w załączeniu). Osoby, które nie otrzymały skierowania portal Pacjent.gov.pl, otrzymają je bezpośrednio po kwalifikacji.
  2. w przypadku osób, które przeszły COVID 19 szczepienie może być dokonane po 90 dniach od uznania go za ozdrowieńca. Prosimy o zgłaszanie takich przypadków pod telefon kontaktowy wskazany poniżej,
  3. miejsce, data, oraz godzina szczepienia zostanie ustalona dla każdej osoby odrębnie i sukcesywnie przesyłana na adres email Uniwersytetu oraz poprzez Portal Studenta w domenie @umlub.pl,
  4. wyznaczony termin szczepienia stanowi usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach.

  Osoby, które nie otrzymały informacji o terminie szczepień prosimy, aby nie zgłaszały się do punktów szczepień !!!

  Z uwagi na skalę przedsięwzięcia oraz mogące wystąpić problemy, uruchamiamy dla Państwa telefon kontaktowy: 690 407 022

  Wszelkie informacje zostaną udostępnione drogą poczty elektronicznej oraz na stronie www.zdalne.umlub.pl
  Kwestionariusz z oświadczeniem: Otwórz


 • 18.12.2020

  Szanowni Państwo,

  W dniu dzisiejszym Uczelniany Zespół ds. Kształcenia Zdalnego, kierując się zasadą transparentności podjął decyzję o opublikowaniu wykazu jednostek UM, dla których po rekomendacji zespołu UZKZ oraz po uzyskaniu zgody JM Rektora, został zakupiony sprzęt komputerowy do celów dydaktycznych. Wykaz jednostek znajduje się w załączeniu.

  Załącznik: Otwórz


 • 18.12.2020

  Komunikat Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zasad zaliczeń oraz egzaminów przeprowadzanych w formie zdalnej

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informuję, iż w wyniku przeprowadzenia konsultacji z Zespołami Dziekańskimi wszystkich Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz z Samorządem Studentów, zostały ustalone zasady zaliczeń oraz egzaminów przeprowadzanych w formie zdalnej.

  Zalecenia Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki oraz Zespołów Dziekańskich w sprawie zaliczeń oraz egzaminów przedmiotowych w formie zdalnej reguluje Załącznik do niniejszego Komunikatu.

  Z wyrazami szacunku,
  Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki
  prof. dr hab. Kamil Torres

  Załącznik do komunikatu: Otwórz


 • 14.12.2020

  Microsoft Teams w pracy i nauce zdalnej na Uczelni - otwarte szkolenie

  Chcielibyśmy zaprosić wszystkich prowadzących obecnie zajęcia w formie zdalnej na platformie MS Teams na otwarte szkolenie z obsługi ww. narzędzia. Szkolenie w formie on-line z wykorzystania platformy Microsoft Teams w nauce zdalnej przeprowadzi Firma Microsoft.

  Data: 15.12.2020
  Godzina: 10:00-12:00

  Połączenie: [Szkolenie będzie dostępne pod tym linkiem].

  Rejestracja na szkolenie nie jest wymagana.
  Rekomendujemy dołączenie przez aplikację Teams lub przeglądarkę Edge, Chrome lub Opera.

  AGENDA SZKOLENIA
  1. Wprowadzenie do platformy Microsoft Teams - omówienie wyglądu i dostępnych modułów
  2. Czat jako przykład komunikacji prywatnej
  3. Tworzenie zespołów zajęciowych
   • Dodawanie studentów
   • Tworzenie kanałów do prowadzenia zajęć
   • Ustawienia
  4. Ogłoszenia, konwersacje, sprawdzanie aktywności - najważniejsze szczegóły
  5. Prowadzenie wykładów i zajęć zdalnie
   • Jak zaplanować zajęcia
   • Dobra organizacja podczas zajęć
   • Prowadzenie zajęć na podstawie swoich materiałów
  6. Moduł Zadania w Teams
   • Tworzenie zadań z wykorzystaniem kart pracy i ich konfiguracja
   • Ocenianie zadań
  7. Wprowadzenie do notesu zajęć (OneNote Class Notebook) - konfiguracja
   • Organizacja pracy w OneNote, sekcje, strony i porządek
   • Jak dodawać materiały w OneNote (czyli tekst, tabele, grafika, filmy on-line, linki)

  Szkolenie będzie miało formę transmisji na żywo. Podczas szkolenia będzie możliwość zadawania pytań w formie czatu.

 • 09.12.2020

  4 grudnia br. odbył się I Dzień Jakości Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, zorganizowany przez Centrum Edukacji Medycznej. 19 prelegentów podzieliło się ze społecznością UM swoją wiedzą i doświadczeniami związanymi ze standardami nauczania, przyznawaniem punktów ECTS, tworzeniem i aktualizacją sylabusów oraz refleksjami na temat akredytacji PKA, hospitacjami zajęć, egzaminami flagowymi ale także etyką i profesjonalizmem oraz psychospołecznymi aspektami w kształceniu. Mieliśmy także okazję zapoznać się z informacjami na temat bieżących działań w zakresie organizacji jakości kształcenia, funkcjonowania Biura Karier oraz krótką reklamą czasopisma BLASK. Nie zabrakło również głosu studentów, którzy zaprezentowali wyniki ankiety na temat jakości kształcenia. Dla wszystkich z Państwa, którzy nie mogli uczestniczyć w wydarzeniu, zamieszczamy film z jego nagraniem.

  Otwórz

  Ankieta dla uczestników DzJUML:
  Wypełnij

 • 08.12.2020

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie prosimy o zamieszczanie na platformie Moodle informacji, które umożliwią wizytującym zespołom hospitacyjnym dostęp do prowadzonych przez Państwa w formie zdalnej zajęć poprzez MS Teams.
  Można to zrobić w dwojaki sposób: albo przez zamieszczenie linku do spotkań, albo przez dodanie kodów dostępu do zespołów na MS Teams.
  Prowadzący zajęcia sam decyduje, który sposób zostanie przez niego wybrany.
  Opisy postępowania w obydwu przypadkach znajdują się w zakładce: "Nauczanie zdalne" - "instrukcje" [przejdź]

 • 04.12.2020

  Szanowni Państwo,

  W imieniu JM Rektora, serdecznie zapraszam na I Dzień Jakości Kształcenia UML, który odbędzie się 4 grudnia 2020r. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12, otwarciem JM Rektora, prof. dr hab. Wojciecha Załuski.

  W załączeniu znajduje się szczegółowy plan DźJUMLi.

  Poniżej dane do logowania na platformie zoom gdzie odbędzie się transmisja.

  Topic: Dzień Jakości Kształcenia UML
  Time: Dec 4, 2020 12:00 PM Warsaw

  Join Zoom Meeting

  https://zoom.us/j/97746423638?pwd=RVZNZU1QV0NDcXA2ZmRsYkU1MFZVUT09

  Meeting ID: 977 4642 3638
  Passcode: 668954


  W wyrazami szacunku,

  prof. dr hab. Kamil Torres
  Prorektor ds Kształcenia i Dydaktyki
  Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

  Program: Otwórz


 • Nowe punkty dostępowe do sieci bezprzewodowej zostały zainstalowane w poniższych lokalizacjach:

  SPSK1:
  Klinika Chirurgii Ogólnej,
  Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży,
  Klinika Ginekologii,
  Klinika Chorób Zakaźnych,
  Klinika Hematoonkologii,
  Klinika Chirurgii Naczyń,
  Klinika Chirurgii Urazowej,
  Klinika Okulistyki Ogólnej,
  Klinika Chirurgii Siatkówki,
  Klinika Mikrochirurgii Jaskry,
  Klinika dermatologii,
  Klinika Chorób Wewnętrznych.

  SPSK4:
  Zakład Radiologii Lekarskiej,
  Zakład Medycy Nuklearnej,
  Zakład Fizjoterapii Klinicznej,
  Kl. Neurochirurgii,
  Kl. Nefrologii,
  Kl. Rehabilitacji,
  Kl. Ortopedii,
  Kl. Reumatologii,
  Kl. Gastrologii,
  Kl. Pulmunologii.

  USzD:
  Oddział Patologi Niemowląt,
  Odział Patologi Noworodków,
  Oddział Kardiologii Dziecięcej, Oddział Pediatrii i Nefrologii,
  Oddział Pediatrii Chorób Płuc i Reumatologii,
  Oddział Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej,
  Oddział Pediatrii i Gastroenterologii,
  Odział Alergologi Dziecięcej,
  Zakład Genetyki,
  I Oddział Ortopedii,
  II Oddział Ortopedii.

 • 30.10.2020

  Bezpłatna opieka medyczna (COVID-19)
  Zgodnie z zasadami ustawy z dn. 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 , poz.1239 ze zm.) wszyscy pacjenci z podejrzeniem choroby COVID-19, niezależnie od posiadanego ubezpieczenia czy obywatelstwa, mają zapewnioną na terytorium RP bezpłatną opiekę medyczną, diagnostykę i leczenie.
 • 28.10.2020

  Dnia 29.10.2020 w Filii Biblioteki UM w Lublinie w CSM (ul. Chodźki 4) na poziomie -1 została uruchomiona pracownia komputerowa do zdalnego nauczania dla Studentów i Asystentów. Dostęp w portierni CSM za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej w godzinach 7-22 od poniedziałku do niedzieli. Podczas korzystania z pracowni wymagane jest stosowanie się do wytycznych GIS oraz Regulaminu Studiów. Zapraszamy!
 • 18.10.2020

  Szanowni Państwo

  Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Wojciech Załuska wydał komunikat w sprawie funkcjonowania Uczelni i kształcenia w trybie zdalnym.

  Od 19.10.2020 r. decyzją JM Rektora uczelnia, do odwołania, przechodzi na nauczanie zdalne. W formie kształcenia kontaktowego odbywać się będzie kształcenie praktyczne na ostatnich latach nauczania na następujących kierunkach:
  1)jednolite studia magisterskie, lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja, analityka medyczna;
  2)studiach I stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, higiena stomatologiczna, techniki dentystyczne, elektroradiologia, biomedycyna;
  3)studiach II stopnia na kierunku fizjoterapia, elektroradiologia, biomedycyna, kosmetologia.

  Prosimy o obejrzenie poniższego filmu:


 • 15.10.2020

  Szanowni Państwo,

  W związku z informacjami przedstawionymi podczas dzisiejszej konferencji prasowej Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia, pragnę poinformować Państwa, że decyzją JM Rektora w naszej uczelni utrzymany zostanie tryb nauczania realizowany dotychczas, tj zajęcia praktyczne nadal będą realizowane w formie kontaktowej.

  Pragnę zapewnić, że uważnie obserwujemy dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną. Nie wykluczamy możliwości podjęcia decyzji o czasowym zamknięciu Uniwersytetu.

  Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia,

  Prof. dr hab. Kamil Torres
  Prorektor ds Kształcenia i Dydaktyki


 • 13.10.2020

  Rozpoczął się montaż sieci bezprzewodowej (AP) w Collegium Pharmaceuticum.


 • 13.10.2020

  Montaż sieci bezprzewodowej (AP) w SPSK 1 planowany jest w jednostkach:

  1. Klinika Chirurgii Ogólnej
  2. Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży
  3. Klinika Ginekologii
  4. Klinika Chorób Zakaźnych
  5. Klinika Hematoonkologii
  6. Klinika Chirurgii Naczyń
  7. Klinika Chirurgii Urazowej
  8. Klinika Okulistyki Ogólnej
  9. Klinika Chirurgii Siatkówki
  10. Klinika Mikrochirurgii Jaskry


 • 12.10.2020

  Otwarte spotkanie informacyjne 13.10.2020 - szczegóły: Otwórz
  Zapis audio z zakończonego spotkania: Odtwórz Pobierz


 • 09.10.2020

  W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym montaż sieci zostanie rozpoczęty od jednostek:

  1. Oddział Patologii Noworodków
  2. Oddział Patologii Niemowląt


 • 09.10.2020

  W SPSK 4, sieć zostanie uruchomiona w pierwszej kolejności w jednostkach:

  1. Zakład Radiologii Lekarskiej
  2. Zakład Medycyny Nuklearnej
  3. Zakład Fizjoterapii Klinicznej
  4. Klinika Neurochirurgii
  5. Klinika Nefrologii
  6. Klinika Rehabilitacji
  7. Klinika Ortopedii
  8. Klinika Reumatologii
  9. Klinika Gastrologii
  10. Klinika Pulmunologii


 • 09.10.2020

  W budynku Collegium Didacticum została uruchomiona sieć bezprzewodowa i jest dostępny Internet dla pracowników.


 • 25.09.2020

  Szkolenie z zakresu pracy z BigBlueButton odbyło się w piątek 25 września o godz. 12:00. Nagranie ze szkolenia będzie udostępnione, zatem jeśli ktoś nie mógł uczestniczyć w szkoleniu, będzie mógł je obejrzeć w terminie późniejszym.


 • 23.09.2020

  W dniu 2020-09-23 o godz. 9:00 w pracowni komputerowej Zakładu Informatyki i Statystyki Medycznej z Platformą Zdalnego Nauczania odbyło się szkolenie dla pracowników dziekanatów na temat zakładania kursów zdalnych na platformie e-learningowej Moodle. Pracownicy zostali przeszkoleni celem rozłożenia obciążenia pracą administratorów platformy.


Lista osób powołanych do Uczelnianego Zespołu ds. Kształcenia Zdalnego:
 • prof. dr hab. n. med. Kamil Torres - Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki (przewodniczący zespołu)
 • prof. dr hab. n. med. Jarogniew Łuszczki – Dziekan Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego (zastępca przewodniczącego zespołu)
 • Prof. dr hab. n. med. Agata Filip – Prodziekan Wydziału Lekarskiego
 • dr n. med. Jarosław Sobieszczański – Prodziekan Wydziału Lekarsko - Dentystycznego
 • dr n. med. Wiesław Fidecki – Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
 • dr hab. n. farm. Agnieszka Ludwiczuk – Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego
 • dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz – Prodziekan Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego
 • dr hab. n. med. Katarzyna Drabko – Prodziekan Wydziału Lekarskiego
 • dr hab. n. med. Paweł Miotła – Prodziekan Wydziału Lekarskiego
 • dr hab. n. o zdr. Bartłomiej Drop – Prodziekan Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego
 • mgr Jarosław Dzierżek - Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania
 • mgr Jan Korulczyk – Centrum Symulacji Medycznej
 • inż. Piotr Marciniak – Centrum Symulacji Medycznej
 • lic. Marcin Rusinek – Centrum Symulacji Medycznej
 • mgr Michał Jałocha – Dział Kształcenia
 • inż. Wacław Urbański – Dział ds. Systemów Informatycznych
 • mgr inż. Marcin Marcewicz - Dział Wsparcia Informatycznego
 • mgr Marcin Hus – Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Terminarz spotkań Uczelnianego Zespołu ds. Kształcenia Zdalnego:
 • 15.09.2020 - zakończone
 • 18.09.2020 - zakończone
 • 24.09.2020 - zakończone
 • 02.10.2020 - zakończone
 • 09.10.2020 - zakończone
 • 16.10.2020 - zakończone
 • 23.10.2020 - zakończone
 • 30.10.2020 - zakończone
 • 06.11.2020 - zakończone
 • 13.11.2020 - zakończone
 • 20.11.2020 - zakończone
 • 27.11.2020 - zakończone
 • 04.12.2020 - zakończone
 • 11.12.2020 - zakończone
 • 18.12.2020 - zakończone
 • 08.01.2021 - zakończone
 • 15.01.2021 - zakończone
 • 22.01.2021 - zakończone
 • 29.01.2021 - zakończone
 • 05.02.2021 - zakończone
 • 12.02.2021 - zakończone
 • 19.02.2021 - zakończone
 • 26.02.2021 - zakończone
 • 12.03.2021 - zakończone
 • 19.03.2021 - zakończone
 • 26.03.2021 - zakończone
 • 09.04.2021 - zakończone
 • 16.04.2021 - zakończone
 • 23.04.2021 - zakończone
 • 30.04.2021 - zakończone
 • 21.05.2021 - zakończone
 • 28.05.2021 - zakończone
 • 11.06.2021 - zakończone
 • 03.09.2021 - zakończone
 • 10.09.2021 - planowane
 • 17.09.2021 - planowane
 • 24.09.2021 - planowane
 • 01.10.2021 - planowane
 • 08.10.2021 - planowane
 • 15.10.2021 - planowane
 • 22.10.2021 - planowane
 • 29.10.2021 - planowane
Zarządzenia:
RODO:
 • Klauzula informacyjna - nauczanie zdalne: Otwórz

Akty prawne:
 • Aktualnie brak

Rozporządzenia:
 • Aktualnie brak

Komunikaty:
 • Komunikat Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zasad zaliczeń oraz egzaminów przeprowadzanych w formie zdalnej

  Szanowni Państwo,
  Uprzejmie informuję, iż w wyniku przeprowadzenia konsultacji z Zespołami Dziekańskimi wszystkich Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz z Samorządem Studentów, zostały ustalone zasady zaliczeń oraz egzaminów przeprowadzanych w formie zdalnej.

  Zalecenia Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki oraz Zespołów Dziekańskich w sprawie zaliczeń oraz egzaminów przedmiotowych w formie zdalnej reguluje Załącznik do niniejszego Komunikatu.

  Z wyrazami szacunku,
  Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki
  prof. dr hab. Kamil Torres

  Załącznik do komunikatu: Otwórz
Informacja o sposobie dostępu studentów do filmów instruktarzowych OSCE dla studentów VI roku kierunku lekarskiego (PNK):

 1. Filmy (na tą chwilę 4 z psychiatrii i 1 z ginekologii) są dostępne na 24 komputerach w czytelni w budynku CSM (piętro -1).

 2. Aby obejrzeć filmy, student musi zalogować się do komputera stworzonym do tego kontem o loginie "Student" - bez hasła. To konto służy wyłącznie do celów przeglądania filmów OSCE. Inne strony, poza stronami w domenie e-csm.umlub.pl są niedostępne, porty USB zablokowane. Filmy są niedostępne z personalnych kont studenckich.

 3. Po zalogowaniu w MS Windows student musi zalogować się do swojego konta w CMET używając przeglądarki Chrome (koniecznie!) i wybrać opcję "Repozytorium filmów" a następnie wybrać żądany film.

 4. W celu normalnej pracy na komputerach czytelni, student musi zalogować się (jak wcześniej) do MS Windows swoim normalnym kontem studenckim, teraz jednak z tą różnicą, że zamiast samego numeru indeksu w polu nazwy użytkownika należy wpisać przed numerem "student\", czyli np. "student\12345". Informacja o nowej formie logowania ma być przygotowana przez Dział Informatyczny i umieszczona w czytelni.MS Teams:
 • Otwórz - Generowanie kodu dostępu do MS Teams
 • Otwórz - Zamieszczenie linku o MS Teams na Moodle


CMET:
 • Otwórz - Jak pisać pytania do testu na CMET
 • Otwórz - Przebieg testu w systemie CMET v.2 po stronie Studenta


Moodle UM:

ZOOM:

Zajęcia ONLINE - zasady dla studentów:
 • Otwórz - Organizacja zajęć
 • Otwórz - Wskazówki do zajęć
 • Otwórz - Dobre praktyki uczestnika spotkania on-line
 • Otwórz - Uniwersytecka Pomoc Psychologiczna


Filmy:
 • Film instruktażowy do platformy MOODLE - Tworzenie quizu, importowanie i eksportowanie pytań

  Przykładowy plik z pytaniami testowymi: Pobierz

 • Film instruktażowy MS TEAMS - Zakładanie spotkania w sposób eliminujący nieodpowiednie zachowania - rola administratora, administrowanie spotkaniem.
  Udostępnianie materiałów podczas spotkania - prezentacje, dokumenty.
  Otwórz

 • Film instruktażowy MS TEAMS - tworzenie spotkania:


 • Film instruktażowy MS TEAMS - zarządzanie zespołem:


 • Film instruktażowy MS TEAMS - zespoły, spotkania:


Instrukcje:
 • Film: Samodzielne pobieranie materiału do badania w kierunku wykrycia wirusa SARS CoV-2 Otwórz
 • Schemat postępowania w przypadku wykrycia SARS CoV-2 - STUDENT: Otwórz 1 Otwórz 2
 • Schemat postępowania w przypadku wykrycia SARS CoV-2 - NAUCZYCIEL KONTAKTOWY: Otwórz 1 Otwórz 2
 • Schemat postępowania w przypadku wykrycia SARS CoV-2 - NAUCZYCIEL ZDALNY: Otwórz 1 Otwórz 2

 • Infografika - Bezpośredni kontakt: Otwórz
 • Infografika - Kwarantanna: Otwórz
 • Infografika - Izolacja: Otwórz
 • Instrukcja bezpieczeństwa epidemicznego dla studentów: Otwórz 1 Otwórz 2


Centrum Edukacji Medycznej:
 • Nr telefonu alarmowego do Centrum Edukacji Medycznej, czynny w dni powszednie w godzinach od 16 do 21 oraz w weekendy od 10.00 do 16.00, tylko w sprawach związanych z ewentualnymi pytaniami związanymi z zakażeniem/podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2: 690 407 028


ZAKAŻONY / Z PODEJRZENIEM ZAKAŻENIA
Powiadamia właściwy Dziekanat:
Telefony alarmowe tylko w wyznaczonych godzinach

 1. Wydział Lekarski
  • Dotyczy: polscy studenci
   • tel. POS: Pon-Pt 7:15-15:15, +48 81 448 6304
   • tel. alarmowy: Pon-Pt 16-21, Sob-Nd 10-16, 690 407 031
   • e-mail alarmowy: covid.2dzieklek@umlub.pl
  • Dotyczy: zagraniczni studenci medycyny
   • tel. Front Desk: Pon-Pt 7:15-15:15, +48 81 448 63 10
   • tel. alarmowy: Pon-Pt 16-21, Sob-Nd 10-16, 690 407 029
   • e-mail alarmowy: covid.engstudents@umlub.pl
 2. Wydział Lekarsko-Dentystyczny
  • Dotyczy: polscy studenci
   • tel. POS: Pon-Pt 7:15-15:15, +48 81 448 6006
   • tel. alarmowy: Pon-Pt 16-21, Sob-Nd 10-16, 690 407 030
   • e-mail alarmowy: covid.1wydzlek@umlub.pl
  • Dotyczy: zagraniczni studenci stomatologii
   • tel. Front Desk: Pon-Pt 7:15-15:15, +48 81 448 63 10
   • tel. alarmowy: Pon-Pt 16-21, Sob-Nd 10-16, 690 407 029
   • e-mail alarmowy: covid.engstudents@umlub.pl
 3. Wydział Farmaceutyczny
  • Dotyczy: polscy studenci
   • tel. sekretariatu: Pon-Pt 7:15-15:15, +48 81 448 7000
   • tel. alarmowy: Pon-Pt 16-21, Sob-Nd 10-16, 690 407 027
   • e-mail alarmowy: covid.farmacja@umlub.pl
 4. Wydział Nauk o Zdrowiu
  • Dotyczy: polscy studenci
   • tel. sekretariatu: Pon-Pt 7:15-15:15, +48 81448 6700
   • tel. alarmowy: Pon-Pt 16-21, Sob-Nd 10-16, 690 407 032
   • e-mail alarmowy: covid.wnoz@umlub.pl
 5. ERASMUS
  • Dotyczy: studenci programu ERASMUS
   • tel. sekretariatu: Pon-Pt 7:15-15:15, +48 81 448 7000
   • tel. alarmowy: Pon-Pt 16-21, Sob-Nd 10-16, 690 407 027
   • e-mail alarmowy: covid.engstudents@umlub.pl
Uniwersytecka Pomoc Psychologiczna (UPP)

Od nowego roku akademickiego rusza Uniwersytecka Pomoc Psychologiczna dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Pomoc skierowana jest przede wszystkim do osób, które:
- mają złe samopoczucie psychiczne,
- znajdują się w chwilowym kryzysie związanym z trudną sytuacją,
- mają trudności w podjęciu ważnej decyzji,
- mają trudności z przystosowaniem się do sytuacji,
- mają nastroje depresyjne,
- doświadczają napadów lęków i paniki,
- dostrzegają u siebie inne niepokojące symptomy.

Osoby, które zgłoszą się do UPP mogą liczyć na uzyskanie profesjonalnego wsparcia i pomocy psychologicznej skoncentrowanej na rozwiązaniu problemu.

Dlaczego UPP w UMLUB?

Liczne doniesienia naukowe wskazują na nasilenie problemów psychicznych u studentów jako grupy. Badania wykazują m.in. że „co ósmy student cierpi na zaburzenia nastroju” [Białkowska, Hygeia, 2014], „ częstość depresji/objawów depresyjnych (na podstawie badań skriningowych) wynosi 27,2% i waha się od 9,3% do 55,9%; częstość myśli samobójczych natomiast wynosi 11,1% (7,4%-24,2%)” [Slavin, JAMA, 2016]. Skriningi przeprowadzone na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie i wcześniejsze formy oferowanej pomocy psychologicznej również wykazały, że istnieje zapotrzebowanie wśród studentów na taką pomoc.

Jak skorzystać z UPP w UMLUB?

Należy zarejestrować się korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie https://upp.umlub.pl/ Otwórz (formularze w j. polskim i angielskim) lub telefonicznie/SMS bezpośrednio do pracowników UPP.
Pomoc udzielana jest on-line (Zoom/Skype/Messanger/Whats up) bądź w formie spotkań kontaktowych. Do tego celu dedykowane jest specjalne pomieszczenie (pokój nr 213, II piętro Collegium Didacticum, ul. Chodźki 7).
W warunkach porady kontaktowej należy przestrzegać wszystkich rozporządzeń epidemiologicznych obowiązujących w UMLUB.

Kto udziela pomocy?

Pracownicy UPP to wykwalifikowani psychologowie/psychoterapeuci z długoletnim stażem:
- Dr Joanna Milanowska – tel. 691 967 338 – pomoc w języku angielskim i polskim
- Dr hab. Ewa Humeniuk – tel. 502 379 040 – pomoc w języku polskim
- Dr Tomasz Kucmin – tel. 605 551 993 – porady w języku polskim i angielskim

Osoby zgłaszające się do UPP mają zagwarantowaną całkowitą dyskrecję!

Wszelkie informacje uzyskane w trakcie udzielania pomocy psychologicznej są objęte tajemnicą zawodową. Ponadto nie prosimy o podanie żadnych danych osobowych, a jedynie o wskazanie płci osoby kontaktującej się oraz o wskazanie, czy dana osoba jest studentem, czy pracownikiem Uczelni – dane te posłużą wyłącznie celom statystycznym.
Informacje takie jak podany przez osobę kontaktującą się w celu uzyskania pomocy psychologicznej numer telefonu i/lub e-mail oraz wszelkie inne informacje dobrowolnie podane przez tą osobę mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody tej osoby. Administratorem tych danych jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie, który powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD@umlub.pl) i który przetwarza dane osobowe na podstawie zgody udzielonej przez osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. A RODO). Zgodę można cofnąć w każdym czasie, jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jej wycofaniem. Osoba, która udzieliła zgody ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podane dobrowolnie dane zostaną usunięte niezwłocznie po udzieleniu porady.

Adresy mailowe - informacja / pomoc techniczna

Centrum Edukacji Medycznej:
 • Nr telefonu alarmowego do Centrum Edukacji Medycznej, czynny w dni powszednie w godzinach od 16 do 21 oraz w weekendy od 10.00 do 16.00, tylko w sprawach związanych z ewentualnymi pytaniami związanymi z zakażeniem/podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2: 690 407 028
Moodle UM:
 • zdalne.lek1@umlub.pl – dla Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
 • zdalne.lek2@umlub.pl – dla Wydziału Lekarskiego
 • zdalne.farm@umlub.pl – dla Wydziału Farmaceutycznego
 • zdalne.zdr@umlub.pl – dla Wydziału Nauk o Zdrowiu i Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego
Microsoft OFFICE 365 (w tym MS TEAMS):
 • 365@umlub.pl – dla wszystkich Wydziałów UML
Ważne strony internetowe:
 • Uniwersytecka Pomoc Psychologiczna: Otwórz


ZAKAŻONY / Z PODEJRZENIEM ZAKAŻENIA
Powiadamia właściwy Dziekanat:
Telefony alarmowe tylko w wyznaczonych godzinach

 1. Wydział Lekarski
  • Dotyczy: polscy studenci
   • tel. POS: Pon-Pt 7:15-15:15, +48 81 448 6304
   • tel. alarmowy: Pon-Pt 16-21, Sob-Nd 10-16, 690 407 031
   • e-mail alarmowy: covid.2dzieklek@umlub.pl
  • Dotyczy: zagraniczni studenci medycyny
   • tel. Front Desk: Pon-Pt 7:15-15:15, +48 81 448 63 10
   • tel. alarmowy: Pon-Pt 16-21, Sob-Nd 10-16, 690 407 029
   • e-mail alarmowy: covid.engstudents@umlub.pl
 2. Wydział Lekarsko-Dentystyczny
  • Dotyczy: polscy studenci
   • tel. POS: Pon-Pt 7:15-15:15, +48 81 448 6006
   • tel. alarmowy: Pon-Pt 16-21, Sob-Nd 10-16, 690 407 030
   • e-mail alarmowy: covid.1wydzlek@umlub.pl
  • Dotyczy: zagraniczni studenci stomatologii
   • tel. Front Desk: Pon-Pt 7:15-15:15, +48 81 448 63 10
   • tel. alarmowy: Pon-Pt 16-21, Sob-Nd 10-16, 690 407 029
   • e-mail alarmowy: covid.engstudents@umlub.pl
 3. Wydział Farmaceutyczny
  • Dotyczy: polscy studenci
   • tel. sekretariatu: Pon-Pt 7:15-15:15, +48 81 448 7000
   • tel. alarmowy: Pon-Pt 16-21, Sob-Nd 10-16, 690 407 027
   • e-mail alarmowy: covid.farmacja@umlub.pl
 4. Wydział Nauk o Zdrowiu
  • Dotyczy: polscy studenci
   • tel. sekretariatu: Pon-Pt 7:15-15:15, +48 81448 6700
   • tel. alarmowy: Pon-Pt 16-21, Sob-Nd 10-16, 690 407 032
   • e-mail alarmowy: covid.wnoz@umlub.pl
 5. ERASMUS
  • Dotyczy: studenci programu ERASMUS
   • tel. sekretariatu: Pon-Pt 7:15-15:15, +48 81 448 7000
   • tel. alarmowy: Pon-Pt 16-21, Sob-Nd 10-16, 690 407 027
   • e-mail alarmowy: covid.engstudents@umlub.pl
Narzędzia zdalnego nauczania:
 • Moodle UM (rok akademicki 2020/2021 - AKTUALNE): Otwórz
 • Moodle UM (rok akademicki 2019/2020 i wcześniejsze lata - ARCHIWUM): Otwórz
 • Pakiet Microsoft OFFICE 365 (w tym MS TEAMS): Otwórz
Resetowanie haseł: Formularze:
 • Formularz rejestracji odbytych zajęć dydaktycznych, zaliczeń i egzaminów Online (TYLKO DLA PROWADZĄCYCH): Otwórz
 • Formularz wniosku dla spotkania ZOOM UM (TYLKO DLA PRACOWNIKÓW UM): Otwórz
Eduroam Wi-Fi:
Wolontariat Medyczny

 • PILNY KOMUNIKAT! Zgłoszenie dla Studentów i Doktorantów do pracy przy zwalczaniu epidemii

  Szanowni Studenci/Doktoranci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,

  zgodnie z informacją Ministerstwa Zdrowia, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną zwracamy się do Was z apelem o przyłączenie się do pracy przy zwalczaniu epidemii.

  Informujemy, że osoby, które wezmą udział w udzieleniu świadczeń zdrowotnych w zakresie epidemicznym będą wykonywać czynności dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności pod bezpośrednim nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego.

  WAŻNE
  Okres pracy wliczany jest na poczet odbycia odpowiedniej części zajęć lub grupy zajęć kształtujących umiejętności praktyczne (w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych).
  Ponadto zgodnie z informacjami Ministerstwa Zdrowia uczestnikom powyższej akcji przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy.

  W celu zgłoszenia do programu należy wypełnić poniższy formularz elektroniczny.
  Do formularza należy dołączyć skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Ewentualne zapytania prosimy kierować na adres e-mail:
  pomoc.szczepienie.studenci@umlub.pl

 • Ulotka: Otwórz
 • Formularz zgłoszeniowy: Otwórz
 • Umowa o wolontariat: Otwórz
 • Regulamin wolontariatu medycznego: Otwórz
 • Zaświadczenie o odbyciu wolontariatu: Pobierz
30.03.2021

KOMUNIKAT W SPRAWIE SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE - Aktualizacja

Uprzejmie informujemy, iż wznowiona zostaje możliwość rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19 dla studentów/doktorantów naszej Uczelni biorących udział, zgodnie z programem studiów, w zajęciach z udziałem pacjentów lub w trakcie których następuje kontakt z biologicznym materiałem zakaźnym (Dz.U. 2021 poz. 512).

W celu zgłoszenia do programu szczepień należy wypełnić poniższy formularz elektroniczny.

Do formularza należy dołączyć skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Studenci, którzy dokonali wcześniej zgłoszenia na szczepienie, proszeni są o niedokonywanie ponownej rejestracji za pośrednictwem Uniwersytetu.

Kolejność szczepień oraz przebieg szczepienia podlegać będzie dalszym szczegółowym regulacjom.

Ze względu na skalę przedsięwzięcia uruchamiamy dla Państwa telefon kontaktowy: 690 407 022 oraz e-mail:
pomoc.szczepienie.studenci@umlub.pl


Informacja dotycząca czasowego zawieszenia szczepień pierwszą dawką osób z „grupy 0”

W związku z przerwami w dostawach szczepionki przeciwko COVID-19 oraz decyzji Agencji Rezerw Materiałowych, szczepienia pierwszą dawką zostają czasowo zawieszone w terminie pomiędzy 1 a 7 lutego 2021.

Bez zmian natomiast przeprowadzane będą szczepienia osób z „grupy 0” drugą dawką.

Będziemy na bieżąco informować o wznowieniu szczepień.


Szanowni Państwo Studenci/Doktoranci

Uniwersytet Medyczny w Lublinie rozpoczyna akcję szczepień studentów/doktorantów przeciw COVID-19, którzy wypełnili formularz rejestracyjny na stronie Uniwersytetu, w związku z tym informujemy, że:
 1. szczepienia rozpoczynają się od dnia 11 stycznia 2020 roku (poniedziałek) kwalifikacji dokonuje lekarz na podstawie wypełnionego „kwestionariusza wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19” (w załączeniu). Osoby, które nie otrzymały skierowania portal Pacjent.gov.pl, otrzymają je bezpośrednio po kwalifikacji.
 2. w przypadku osób, które przeszły COVID 19 szczepienie może być dokonane po 90 dniach od uznania go za ozdrowieńca. Prosimy o zgłaszanie takich przypadków pod telefon kontaktowy wskazany poniżej,
 3. miejsce, data, oraz godzina szczepienia zostanie ustalona dla każdej osoby odrębnie i sukcesywnie przesyłana na adres email Uniwersytetu oraz poprzez Portal Studenta w domenie @umlub.pl,
 4. wyznaczony termin szczepienia stanowi usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach.
Osoby, które nie otrzymały informacji o terminie szczepień prosimy, aby nie zgłaszały się do punktów szczepień !!!

Z uwagi na skalę przedsięwzięcia oraz mogące wystąpić problemy, uruchamiamy dla Państwa telefon kontaktowy: 690 407 022

Wszelkie informacje zostaną udostępnione drogą poczty elektronicznej oraz na stronie www.zdalne.umlub.pl

Ulotka dla pacjenta: Otwórz

Kwestionariusz z oświadczeniem: Otwórz


Formularz rejestracyjny do programu szczepień przeciwko SARS-COV-2

W celu zgłoszenia się do programu szczepień przeciwko SARS-COV 2 dla studentów i doktorantów, należy do dnia 12 stycznia 2021 roku do godz. 24:00 wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod poniższym linkiem:
Otwórz

Szczepienia

Infografika: Otwórz


11-01-2021

W dniu dzisiejszym dział informatyczny uruchomił funkcjonalność powiadomienia studentów o wypełnieniu poprzez stronę umlub.pl formularza rejestracyjnego do szczepień przeciwko covid-19. Dzięki temu studenci będą otrzymywali potwierdzenie wypełnienia formularza na adres e-mail w domienie umlub.
kontakt
-->